m

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

JEDEN DZIEŃ W ZACZAROWANYM ZAMKU W MOSZNEJ

Wycieczka edukacyjna „Jeden dzień w zaczarowanym zamku w Mosznej” – w pierwszym tygodniu po zakończeniu ferii został zaplanowany wyjazd klas IV-VI na zajęcia do Mosznej w ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Fascynujący świat nauki i technologii”. Po przyjeździe uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i rozpoczęli zajęcia, które odbywały się w salach - przekształconych z komnat na  pracownie eksperymentalno – doświadczalne: Architecturium, Lucemium, Energium.

Zajęcia prowadzili świetnie przygotowanymi do tego zadania animatorzy. Czegóż tam uczniowie nie doświadczyli!? Byli świadkami przemian energii, wykonywali samodzielnie doświadczenia, siedzieli na krześle fakira, malowali światłem, znaleźli się wewnątrz aparatu fotograficznego, stworzyli ekipę budowlaną i stawiali dom, pozowali do zdjęć w śmiesznych perukach i okularach, zwiedzali zamek i rysowali. Dzieci wspaniale się bawiły, utrwaliły i zdobyły nową wiedzę.

wstecz